Rehabilitációs tanácsadás

 

„Megfelelő embert, a megfelelő helyre”

 

Az egészségkárosodott vagy fogyatékos embert legnagyobb hátrány a munkaerőpiacon éri. A foglalkozási rehabilitáció célja, hogy a megváltozott munkaképességű munkanélkülit álláshoz segítse úgy, hogy a munkaképességeit a lehető legteljesebb módon érvényesíthesse.

A rehabilitációs tanácsadás célja a foglalkozási rehabilitáció irányának meghatározása, amikor a tanácskérő korábban betöltött munkakörébe – megváltozott egészségi állapota miatt – nem közvetíthető. A rehabilitációs tanácsadás során a megváltozott munkaképességű tanácskérő egészségi állapotának, képességeinek, érdeklődésének figyelembevételével segítséget nyújtunk a megfelelő foglalkozás megtalálásához, a képzési-átképzési irány kiválasztásához.

Részletesen feltárjuk a megváltozott munkaképességű személy munkavállalását és munkavégzését akadályozó egészségi tényezőket. Közösen megbeszéljük a tanácskérő elvárásait, értékorientációját, képességeit, érdeklődését, személyiségtulajdonságait, motivációját, illetve az ügyfél megmaradt képességeire alapozható elhelyezkedési lehetőségeket.

A tanácskérő egészségi állapotának megfelelő speciális ismeretekre és mélyebb önismeretre tesz szert, személyes problémái tisztázásával reális képet alkothat munkapiaci kilátásairól. Érdeklődésének, megmaradt képességeinek feltárásával képessé válik saját értékeivel kapcsolatban valóságos ítéletet alkotni, és egyéni munkavállalási tervet tud kidolgozni és megvalósítani.

A szolgáltatást Kéri Éva rehabilitációs mentor ingyenesen nyújtja hétfőtől péntekig a Dobó Katica u. 18. szám alatt.

Időpontot kérni az info@forrashaz.kispest.hu e-mail címen, vagy az 1/347-0558, 1/347-0559, 06/70/408-9319 telefonszámokon lehet.