Zenei készségfejlesztés

A zenei készségfejlesztés csoportban a lazító, légző gyakorlat után rövid összehangolódás következik a ritmusjátékok segítségével. A foglalkozás eleme lehet esetenként a pszichológussal előre megbeszélt témák beágyazása a hangok és hangszerek használatával. Megtanuljuk az alapritmusokat és begyakoroljuk kisebb ritmushangszerek segítségével. Alkalmanként alapszinten foglalkozunk kottaolvasással is. Sokat énekelünk. Rendszeresen fellépünk a ház belső rendezvényein.

 Cél minden résztvevő számára <a zene, mint örömforrás> mellett <a zene, mint alkotás> élményének átadása. Mindenkit egyéni szintjének megfelelő feladattal is ellátni, ami fokozza, továbbfejleszti szellemi, testi képességeit. A játékokkal az együttes átélés hatásfokának növelése és az érzelmekre gyakorolt pozitív hatása mellett, teret adni a kommunikáció fejlődésének. A figyelem ébrentartása és az egyéni optimális összeszedettségi szint elérése is fontos célkitűzésünk.

 Akinek van kedve hangszerjátékhoz, erre egyénileg is lehetősége nyílik. A zongorafoglalkozásokon az alapok elsajátítása után a résztvevők saját szintjüknek megfelelő darabokat tanulhatnak, melyeket házi rendezvényeinken sikeresen megszólaltatnak.